Niesłyszący

Sesja Nr VIII z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Uchwała Rady Gminy - 6 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr VIII/71/2015 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2015-2033.

71.pdf  

 

Uchwała Rady Gminy - 6 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr VIII/72/2015 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

72.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 6 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr VIII/73/2015 - w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

73.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 6 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr VIII/74/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej w stosunku do części działki ozn. nr 85 (ark.1) położonej w Skorocicach.

74.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 6 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr VIII/75/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. Nr 4 (ark. 2) położonej w miejscowości Skorocice, stanowiącej własność Gminy Wiślica.

75.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 6 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr VIII/76/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. Nr 259/15  i 259/18 położonej w miejscowości Gorysławice, stanowiącej własność Gminy Wiślica.

76.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 6 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr VIII/77/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych położonych w Gorysławicach i Górkach.

77.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 6 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr VIII/78/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

78.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 6 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr VIII/79/2015 - w sprawie zmiany uchwały Nr III/26/2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Narkomanii na 2015 rok.

79.pdf