Niesłyszący

Sesja Nr IX z dnia 29 września 2015 r.

Uchwała Rady Gminy - 29 września 2015 r.

Uchwała Nr IX/80/2015 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na 2015-2033.

80.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 29 września 2015 r.

Uchwała Nr IX/81/2015 - w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

81.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 29 września 2015 r.

Uchwała Nr IX/82/2015 - w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu w 2015 r.

82.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 29 września 2015 r.

Uchwała Nr IX/83/2015 - w sprawie zaciągnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacjii o kandydacie na ławnika.

83.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 29 września 2015 r.

Uchwała Nr IX/84/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości ozn. nr 792 położonej w miejscowości Gluzy, będącej własnością Gminy Wiślica.

84.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 29 września 2015 r.

Uchwała Nr IX/85/2015 - w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat części nieruchomości ozn. nr 258 położonej w miejscowości Wiślica, będącej własnością Gminy Wiślica.

85.pdf  

 

Uchwała Rady Gminy - 29 września 2015 r.

Uchwała Nr IX/86/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat części nieruchomości ozn. nr 424/15 położonej w miejscowości Łatanice, będącej własnością Gminy Wiślica.

86.pdf  

 

Uchwała Rady Gminy - 29 września 2015 r.

Uchwała Nr IX/87/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. Nr 259/13 położonej w miejscowości Gorysławice, będącej własności Gminy Wiślica.

87.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 29 września 2015 r.

Uchwała Nr IX/88/2015 - w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015"

88.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 29 września 2015 r.

Uchwała Nr IX/89/2015 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 2016 roku projektu pn."Przebudowa dróg powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy drogami krajowymi i wojewódzkimi na terenie powiatu buskiego"

89.pdf