Niesłyszący

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiślica

narodowy fundusz.jpeg   logo wfoś min.jpeg   herb_wislica_small.png

 

W związku z realizacją zadania pn. ,,Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica”, zostaną usunięte ponad 34 tony wyrobów zawierających niebezpieczne dla zdrowia i życia związki azbestu.

Dzięki dofinansowaniom ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z terenu Gminy Wiślica zostaną usunięte ponad 34 tony wyrobów zawierających azbest. Odbiór nastąpi od mieszkańców z jedenastu sołectw. Dofinansowanie pozyskane z wyżej wymienionych organów wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych zadania. Dzięki pozyskanym środkom na transport i utylizację azbestu zostanie obniżony poziom szkodliwych substancji dla zdrowia i życia mieszkańców, oraz zostanie osiągnięty efekt ekologiczny. Ponadto zostanie podniesiona atrakcyjność przyrodnicza gminy.