Niesłyszący

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica

 

 

 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica - doc


Wartość zadania wynosi 14 000,00 zł z tego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach
w wysokości 12 600,00 zł, tj. 90% wartości zadania.


WFOS nagłówkowy.jpeg   herb nagłówkowy.jpeg

LOGO wiślica.jpeg

Drogi Mieszkańcu!

Informujemy, że Gmina Wiślica przystąpiła do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego czyli:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • redukcji zużycia energii finalnej,
  • poprawy jakości powietrza
  • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Z zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynika, że gminy które opracowały PGN, mogą brać udział w programach, których celem jest pozyskanie dofinansowania na działania takie jak:

  • termomodernizacje budynków
  • wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii
  • działania z zakresu modernizacji transportu publicznego (zmniejszające emisję)
  • modernizacja oświetlenia ulicznego

Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy Wiślica
w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Ankieta skierowana jest do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych, a także do instytucji, zakładów oraz przedsiębiorstw, znajdujących się na terenie gminy Wiślica, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców.

Ankietę w wersji papierowej można otrzymać i wypełnić w Urzędzie Gminy Wiślica, bądź pobrać z udostępnionych poniżej załączników.

Zachęcamy również do wypełnienia ankiety!

Wójt Gminy Wiślica

 

PDFAnkieta dla Mieszkańca.pdf (357,63KB)

PDFAnkieta dla Przedsiębiorstw i Instytucji.pdf (376,27KB)