Niesłyszący

Sesja Nr XI z dnia 30 października 2015 r.

Uchwała Rady Gminy - 30 października 2015 r.

Uchwała Nr XI/91/2015 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

91.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 października 2015 r.

Uchwała Nr XI/92/2015 - w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju na kadencję 2016-2019.

92.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 października 2015 r.

Uchwała Nr XI/93/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dierżawy w drodze bezprzetargowej w stosunku do części nieruchomości ozn. nr 258 położonej w Wiślicy.

93.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 października 2015 r.

Uchwała Nr XI/94/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki ozn. nr 318 położonej w miejscowości Hołudza.

94.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 30 października 2015 r.

Uchwała Nr XI/95/2015 - w sprawie zmiany uchwały Nr III/26/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2015 rok.

95.pdf