Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Ochotnicza Straż Pożarna

Na terenie gminy działa 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach: Wiślica, Kuchary, Szczytniki, Szczerbaków, Skorocice, Łatanice, Jurków, Kobylniki.

Jednostki OSP dysponują następującym sprzętem:
ˇ Samochody pożarnicze - 6 szt.
ˇ Samochody marki "Żuk" - 1 szt.
ˇ Motopompy - 10 szt.

Wszystkie jednostki posiadają strażnice OSP, a w nich podstawowy sprzęt przeciwpożarowy. Jednostka OSP w Wiślicy posiada elektroniczny system wykrywania i alarmowania połączony z powiatowym systemem OSP w Busku-Zdroju.

Opis działalności:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej jednostka prowadzi działalność w zakresie: działań gaśniczych, ratownictwa technicznego i drogowego, ratownictwa wodnego, ratownictwa medycznego, usuwania skutków katastrof, klęsk żywiołowych i innych losowych zdarzeń, prowadzenie akcji profilaktycznych - szkoleń mających na celu likwidację zagrożeń przeciwpożarowych, zapoznanie z obowiązującymi przepisami, obsługą sprzętu ratowniczo - gaśniczego, udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenie działalności kulturalno - sportowych, prowadzenie działań mających na celu pozyskanie środków pozabudżetowych na prowadzenia działalności statutowej.

Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej : Włodzimierz Wieczorek