Niesłyszący

Zaproszenie do konsultacji społecznych na temat opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica

W związku z opracowaniem podstawowej wersji 
dokumentu Wójt Gminy Wiślica zaprasza wszystkich 
mieszkańców do udziału w konsultacjach nad 
wymienionym Planem. 
Uwagi należy zgłaszać do tut. urzędu.


Dokument dostępny jest po klinkięciu 
linku znajdującego się poniżej:

PDFProjekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica.pdf (2,54MB)