Informujemy, że dnia 27.05.2022 r. (piątek) o godz.13.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Zaproszenie do konsultacji społecznych na temat opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica

W związku z opracowaniem podstawowej wersji 
dokumentu Wójt Gminy Wiślica zaprasza wszystkich 
mieszkańców do udziału w konsultacjach nad 
wymienionym Planem. 
Uwagi należy zgłaszać do tut. urzędu.


Dokument dostępny jest po klinkięciu 
linku znajdującego się poniżej:

PDFProjekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiślica.pdf