Niesłyszący

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Wójt Gminy Wiślica zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przyjęcia

 

„Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Narkomanii na 2016 r.”

 

 

  1. Przedmiot Konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Gminy Wiślica uchwały w sprawie przyjęcia

„Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Narkomanii na 2016 r.”

 

  1. Forma i Harmonogram Konsultacji

Opinię i uwagi należy składać w formie pisemnej od dnia 10.12.2015 r. do dnia 24.12.2015 r., bezpośrednio na adres e-mail: (w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”), lub na adres : Urząd Gminy w Wiślicy ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica.

 

  1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Projekt Uchwały Rady Gminy Wiślica do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wiślica
ul. Okopowa 8, pok. Nr 13 od 7:00 do 15:00.

 

                                                                                                                                       Wójt Gminy Wiślica

                                                                                                                                  /-/  mgr inż. Stanisław Krzak

 

Preleminarz wydatków - pdf 

Projekt uchwały wraz z programem- pdf 

 

 

SPRAWOZDANIE

Z przeprowadzonych konsultacji społecznych
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok.

 

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 10 grudnia do 24 grudnia 2015 r.  w celu poznania opinii organizacji pozarządowych na temat uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono na stronie głównej urzędu  gminy  pod adresem www.wislica.pl  oraz w aktualnościach BIP.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wiślica ul. Okopowa 8.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłaszano żadnych opinii.

W związku z tym, że w określonym terminie nie zostały zgłoszone uwagi oraz opinie do Projektu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok  uznaje się, ze przedmiotowy projekt uchwały został w przedmiotowej formie zaakceptowany.

 

Wójt Gminy Wiślica

                                                                                                                                                /-/  mgr inż. Stanisław Krzak