Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Sesja Nr XII z dnia 30 listopada 2015 r.

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XII/96/2015 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2015-2033.

96.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XII/97/2015 -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

97.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XII/98/2015 -  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

98.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XII/99/2015 -  w sprawie zaciągnięcia kredytu  długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

99.pdf

 

 

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XII/100/2015 -  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

100.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XII/101/2015 -  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

101.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XII/102/2015 -  w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

102.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XII/103/2015 -  w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

103.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XII/104/2015 -  w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Wiślica.

104.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XII/105/2015 -  w sprawie zmiany uchwały  Nr XII/61/07 Rady Gminy Wiślica z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przystapienia Gminy Wiślica do Stowarzyszenia G5 działającego jako Lokalna Grupa Działania.

105.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 30 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XII/106/2015 -  w sprawie zmiany uchwały Nr III/26/2014  z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2015 rok.

106.pdf