Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Sesja Nr XIII z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XIII/107/2015 -  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2016-2033.

107.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XIII/108/2015 -  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiślica na 2016 rok.

108.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XIII/109/2015 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2015-2033.

109.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XIII/110/2015 -  w sprawie zmian w budżecie gminy Wiślica na 2015 r.

110.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XIII/111/2015 -  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

111.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XIII/112/2015 -  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wiślica.

112.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XIII/113/2015 -  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

113.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XIII/114/2015 -  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

114.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XIII/115/2015 -  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2016 rok.

115.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XIII/116/2015 -  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiślica.

116.pdf