Niesłyszący

Informacja o zmianie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 30 grudnia 2015 r. Rada  Gminy Wiślica podjęła  uchwałę Nr XIII/112/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wprowadza obowiązku składania nowych deklaracji dla wszystkich właścicieli nieruchomości.

Deklarację opłaty na nowym wzorze składają jedynie właściciele nieruchomości, którzy od dnia obowiązywania wzoru są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji bądź składają zmianę danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji.

W/w deklarację można złożyć do Urzędu Gminy Wiślica ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica:

1) w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub

2) w formie elektronicznej:

a) w postaci pliku PDF lub obrazu deklaracji dołączonej do wiadomości przesłanej na adres: urzad@ug.wislica.pl;

b) za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP lub elektronicznej skrzynki podawczej znajdującej się na stronie ment,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-44855792-1', 'wislica.pl'); ga('send', 'pageview');