Niesłyszący

Informacja o zmianie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z Uchwałą NR XIII/114/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2015 roku nastąpiła zmiana terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiślica.

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy należy wnosić z góry  bez wezwania w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach:

 

- za I kwartał do 15 marca danego roku,

- za II kwartał do 15 czerwca danego roku,

- za III kwartał do 15 września danego roku,

- za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

 

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych sezonowo uiszcza się z góry  do 15 sierpnia każdego roku kalendarzowego.

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na indywidualny rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Wiślicy(bez dodatkowych opłat) lub w kasie Urzędu Gminy Wiślica ul. Okopowa 8.

4. Informujemy jednocześnie, że bez dodatkowych opłat przyjmowane są w/w opłaty w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju ul. Batorego 1A i jego oddziałach.