Niesłyszący

Kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych

        W związku z wystąpieniem klęski suszy w okresie od 11 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r., Urząd Gminy Wiślica informuje, że poszkodowani rolnicy mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Rolnicy, którzy są zainteresowani ubieganiem się o w/w kredyt i mają sporządzony protokół z oszacowania szkód, proszeni są o przybycie do pok. nr 5 w siedzibie  Urzędu Gminy Wiślica przy ul. Okopowej 8, w celu złożenia wniosku kredytowego.

       Informuje się, że o kredyt mogą ubiegać się zarówno rolnicy, u których wysokość szkód wyniosła powyżej jak i poniżej 30%, niezależnie od oświadczenia o zamiarze korzystania z kredytu .

       Nadmienia się, że do wypełnienia wniosku kredytowego potrzebne będą NIP lub REGON (jeśli podmiot ubiegający się o kredyt posiada) osoby, na którą sporządzony był protokół z oszacowania szkód, a także dane z dowodu osobistego poszkodowanego oraz współmałżonka.