Informujemy, że w dniu 26.05.2023 r. (piątek) o godz.10.30 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Notatka służbowa

 

NOTATKA SŁUŻBOWA

Temat:

Przedmiotem ogłoszenia był nabór na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

Data: Czas rozpoczęcia: 29.01.2016  do 04.02.2016 w godzinach od 07:00 – 15.:00

Miejsce:

Urząd Gminy Wiślica

ul. Okopowa 8

28-160 Wiślica

Prowadzący: Anna Kafara

                      podinspektor

Organizator: Referat Organizacyjny

Uczestnicy: zainteresowane stowarzyszenia z terenu Gminy Wiślica

Podsumowanie:

1.W czasie w jakim prowadzony był nabór żaden z członków stowarzyszeń nie zgłosił kandydatury na członka komisji konkursowej.

2.W związku z tym, że żadna  z organizacji pozarządowych w określonym terminie nie zgłosiła kandydatury na członka komisji konkursowej Wójt Gminy Wiślica stosowanym zarządzeniem powoła komisję w której skład nie wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych