Niesłyszący

22-27.02.2016 r. "Dzień Ofiar Przestępstw i Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw"

20160217074317_00001.jpeg