Niesłyszący

W Wiślicy o mapie zagrożeń

      W dniu 17.02.2016 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślicy odbyły się konsultacje społeczne. Tematem przewodnim była mapa zagrożeń i cyberbezpieczeństwo. Uczestnicy spotkania zastanawiali się, jakie informacje powinna zawierać i w jaki sposób powinna trafiać do wiadomości lokalnej społeczności. Wśród uczestników konsultacji byli radni, przedstawiciele urzędów, służby zdrowia, Ochotniczej Straży Pożarnej, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Wiślica.

     Czego oczekują mieszkańcy Wiślicy?

     Spotkanie w Wiślicy odbyło się z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Busku – Zdroju oraz Wójta Gminy Wiślica. Aby wszyscy chętni mogli w nich uczestniczyć, na miejsce spotkania wybrano salę w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wśród zaproszonych byli radni, przedstawiciele urzędów, służby zdrowia, strażacy ochotnicy, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Wiślica. Jako pierwszy przemawiał Wójt Gminy Wiślica Pan Stanisław Krzak. Przywitał wszystkich obecnych i podziękował za przybycie. Następnie głos zabrał Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Busku – Zdroju nadkom. Grzegorz Majsak. Przedstawił zebranym założenia konsultacji społecznych, stan bezpieczeństwa powiatu buskiego oraz omówił założenia do map bezpieczeństwa oraz o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa. Kolejna część spotkania poświęcona była rozmowie na ich temat. Każdy mógł wyrażać swoje opinie. Obecni na sali proponowali, co według nich mogłoby się znaleźć na takiej mapie. Padły również propozycje, w jaki sposób gotowa mapa mogłaby być rozpowszechniana wśród lokalnych społeczności. Jednym z najczęściej powtarzanych wniosków było zintensyfikowanie w sezonie letnim kontroli skuterów i quadów, które poprzez emitowany nadmierny hałas uprzykrzają życie mieszkańców gminy.