Niesłyszący

Informacja o wyniku konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku na terenie gminy Wiślica

 

                                                                                                                                                                      Wiślica, dnia 24.02.2016 rok.

Numer sprawy: OR.524.3.2016                                                                                                              

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku na terenie gminy Wiślica,  wybrano do realizacji zadania, ofertę złożoną przez: Ludowy Klub Sportowy „LKS GRÓD” Wislica, ul. Okopowa 8, 28 – 160 Wiślica na kwotę 40 000,00zł.

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak