Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Informacja dot. wykonywania na terenie Gminy Wiślica prac związanych z pozyskaniem danych do uzupełnienia ewidencji gruntów i budynków o dane dot.budynków i lokali

starostabuski.jpeg