Informujemy, że dnia 29.11.2022 r. (wtorek) o godz.9.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Informacja dot. wykonywania na terenie Gminy Wiślica prac związanych z pozyskaniem danych do uzupełnienia ewidencji gruntów i budynków o dane dot.budynków i lokali

starostabuski.jpeg