Niesłyszący

Poseł Krzysztof Lipiec w Wiślicy

           Gmina Wiślica gościła posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca. Wizyta posła była związana z procesem przekazywania przez gminę Muzeum Regionalnego do współprowadzenia przez Ministerstwo Kultury oraz zapoznania się z potrzebami samorządu. Wójt Gminy Wiślica Stanisław Krzak wyczerpująco poinformował posła o dotychczas podjętych działaniach przez samorząd dotyczącymi Muzeum, o postępie w budowie hali sportowej finansowanej w 70% przez Ministerstwo Sportu  oraz planach inwestycyjnych gminy dotyczących rozbudowy istniejącego budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego o nowe pomieszczenia przeznaczone na potrzeby przedszkola. Podczas przedświątecznej sesji Rady Gminy poseł poinformował zebranych radnych i sołtysów o osobistym zaangażowaniu w przyspieszenie procedury przekazania Muzeum do współprowadzenia przez Ministerstwo Kultury za pośrednictwem Muzeum Narodowego w Kielcach. Na ręce wójta przekazał pismo, które skierował do Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego wspierające dotychczasowe działania gminy oraz zawierające prośbę o skuteczną koordynację procesu przekazywania muzeum przez służby podległe Ministerstwu. Poinformował zebranych, że czyni starania, aby na początku kwietnia Wiślicę odwiedził osobiście Wicepremier Minister Kultury.

          Na zakończenie poseł złożył życzenia świąteczne wszystkim zebranym oraz wszystkim mieszkańcom gminy Wiślica. Wójt Stanisław Krzak gorąco podziękował w imieniu całej lokalnej społeczności oraz osób, którym dobro Wiślicy leży na sercu za zaangażowanie, pomoc i wspieranie władz samorządowych przez posła Krzysztofa Lipca. Wójt przypomniał, że już w październiku 2015 roku radni podjęli uchwałę, w której ostatecznie wyrazili zgodę na przekazanie Muzeum, jednak sejmik do chwili obecnej nie podjął podobnej uchwały, która jest niezbędna do włączenia Wiślickiego Muzeum w struktury Muzeum Narodowego. Na tej sesji radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie pawilonu archeologicznego Muzeum Regionalnemu w Wiślicy.