Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Oświadczenia Radnych Gminy Wiślica 2016

Stanisław Bystrzanowski                                                
ośw.s_b.pdf 

Kazimierz Kaleta                                                  
ośw.k_k.pdf

Jan Książek                                              
ośw.j_k.pdf

Tadeusz Nowak                                            
ośw.t_n.pdf

Filosek Sylwester                                     
ośw.f_s.pdf

Henryk Ignacak                                     
ośw.h_i.pdf

Andrzej Kucięba                                
ośw.a_k.pdf 

Andrzej Wnuk                              
ośw.a_w.pdf

Zdzisław Kaczmarczyk                           
ośw.z_k.pdf

Kazmierz Gruchała                                
ośw.k_g.pdf

Stanislaw Borzęcki                      
ośw.s_b.pdf

Jan Krzyżak                           
ośw.j_k.pdf

Jacek Gocyk                   
ośw.j_g.pdf

Marcin Szostak                
ośw.m_sz.pdf

Jarosław Wiek                  
ośw.j_w.pdf