Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2016

Oświadczenie majątkowe - Grzegorz Kamiński

PDFosw.m.G.Kaminski_.pdf

 

Oświadczenie majątkowe - Barbara Głombińska

PDFosw.m.B.Glombinska_.pdf

 

Oświadczenie majątkowe - Joanna Białkiewicz

PDFosw.m.J.Bialkiewicz_.pdf

 

Oświadczenie majatkowe - Janina Krzemień

PDFosw.m.J.Krzemien_.pdf

 

Oświadczenie majątkowe - Paulina Służalska

PDFosw.m.P.Sluzalska_.pdf