Niesłyszący

Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych 2016

Oświadczenie majątkowe - Grzegorz Kamiński

PDFosw.m.G.Kaminski_.pdf (684,96KB)

 

Oświadczenie majątkowe - Barbara Głombińska

PDFosw.m.B.Glombinska_.pdf (686,11KB)

 

Oświadczenie majątkowe - Joanna Białkiewicz

PDFosw.m.J.Bialkiewicz_.pdf (650,89KB)

 

Oświadczenie majatkowe - Janina Krzemień

PDFosw.m.J.Krzemien_.pdf (693,28KB)

 

Oświadczenie majątkowe - Paulina Służalska

PDFosw.m.P.Sluzalska_.pdf (1 023,41KB)