Niesłyszący

Oświadczenia Pracowników Urzędu Gminy 2016

Oświadczenie majątkowe -  Stanisław Krzak

PDFosw.m.St.Krzak_.pdf

 

Oświadczenie majątkowe - Jacek Balicki

PDFosw.m.J.Balicki_.pdf

 

Oświadczenie majątkowe - Halina Sokołowska

PDFosw.m.H.Sokolowska_.pdf

 

Oświadczenie majątkowe - Konrad Piwowarczyk

PDFosw.m.K.Piwowarczyk_.pdf

 

Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Widłak

PDFosw.m.K.Widlak_.pdf

PDFosw.m.K.Widlak _20160905130536.pdf

PDFosw.m.K.Widlak_.pdf