Niesłyszący

Oświadczenia Pracowników Urzędu Gminy 2016

Oświadczenie majątkowe -  Stanisław Krzak

PDFosw.m.St.Krzak_.pdf (600,92KB)

 

Oświadczenie majątkowe - Jacek Balicki

PDFosw.m.J.Balicki_.pdf (1,09MB)

 

Oświadczenie majątkowe - Halina Sokołowska

PDFosw.m.H.Sokolowska_.pdf (1,00MB)

 

Oświadczenie majątkowe - Konrad Piwowarczyk

PDFosw.m.K.Piwowarczyk_.pdf (989,43KB)

 

Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Widłak

PDFosw.m.K.Widlak_.pdf (780,27KB)

PDFosw.m.K.Widlak _20160905130536.pdf (756,02KB)

PDFosw.m.K.Widlak_.pdf (776,93KB)