Niesłyszący

Oświadczenia Pracowników Jednostek Organizacyjnych 2016

Oświadczenia majątkowe

Anna Grudzień - pracownik GOPS

PDFosw.m.A.Grudzien_.pdf

 

Katarzyna Adamczyk - pracownik GOPS

PDFosw.m.K.Adamczyk_.pdf

 

Elżbieta Kępska - pracownik GOPS

PDFosw.m.E.Kepska_.pdf

 

Aneta Kopciara - pracownik GOPS

PDFosw.m.A.Kopciara_.pdf