Niesłyszący

Oświadczenia Pracowników Jednostek Organizacyjnych 2016

Oświadczenia majątkowe

Anna Grudzień - pracownik GOPS

PDFosw.m.A.Grudzien_.pdf (969,51KB)

 

Katarzyna Adamczyk - pracownik GOPS

PDFosw.m.K.Adamczyk_.pdf (1 009,41KB)

 

Elżbieta Kępska - pracownik GOPS

PDFosw.m.E.Kepska_.pdf (1 010,80KB)

 

Aneta Kopciara - pracownik GOPS

PDFosw.m.A.Kopciara_.pdf (992,67KB)