Niesłyszący

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie

Informujemy, że pracownicy urzędu będą pomagać rolnikom z terenu gminy Wiślica w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Pomoc udzielana będzie w  Urzędzie Gminy przy ul. Plac Solny 32, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w roku 2016 wnioski o dopłaty bezpośrednie można składać do dnia 15 czerwca 2016 r.