Niesłyszący

Wizyta Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego w Wiślicy

     W dniu 5 kwietnia 2016 r. Wiślicę odwiedził Wicepremier, Minister Kultury- Pan prof. dr hab. Piotr Gliński. Głównym priorytetem wizyty było wdrożenie procedury przejęcia Muzeum Regionalnego w Wiślicy pod nadzór Muzeum Narodowego. Docelowo, dla lepszej ochrony
i promocji znajdujących się tam zabytków, placówka ma się stać oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach - razem z regionalnym samorządem poprowadzi je Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).

     Wśród przybyłych do Wiślicy gości należy wymienić posłów na Sejm RP: Pana Krzysztofa Lipca, Pana Michała Cieślaka, Pana Marka Kwitka, Panią Marię Zubę, Panią Annę Krupkę, Wojewodę Świętokrzyskiego – Panią Agatę Wojtyszek, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Pana Adama Jarubasa, Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Panią Agatę Binkowską, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Pana Andrzeja Prusia, Wicedyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego – Panią Małgorzatę Kowalińską, Dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach – Pana Roberta Kotowskiego, Prezesa Strefy „Starachowice” – Pana Marcina Perza, kadrę naukową – Profesora Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie – Pana Władysława Zalewskiego, Dyrektora Instytutu Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej –Profesora Pana Andrzeja Kadłuczkę, Profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Pana Mieczysława Steca, Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Konserwatorskiej – Profesora Pana Andrzeja Kossa.

     Organizatorem spotkania był Wójt Gminy Wiślica – Stanisław Krzak oraz proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP w Wiślicy – ks. Prałat Wiesław Stępień.

     Wicepremier, Minister Kultury - Pan prof. dr hab. Piotr Gliński podczas konferencji prasowej poinformował, iż do końca roku Muzeum Regionalne w Wiślicy stanie się częścią Muzeum Narodowego w Kielcach. Swoje deklaracje dotyczące dalszej współpracy złożyli: Wójt Gminy Wiślica – Pan Stanisław Krzak, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Pan Adam Jarubas oraz Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach – Pan Robert Kotowski, który ma przewodniczyć grupie nadzorującej dalsze prace przy przejęciu muzeum. Znajdą się w niej przedstawiciele Ministerstwa Kultury, Urzędu Marszałkowskiego, Gminy Wiślica i naukowców.