Niesłyszący

Sołectwa i Sołtysi Gminy

SOŁECTWA I SOŁTYSI GMINY WIŚLICA (powiat buski)

L.p Nazwa sołectwa Imię i nazwisko sołtysa Telefon kontaktowy
1 Koniecmosty Elżbieta Gbyl 41 3690 933
2 Kuchary Zbigniew Zgrzywa 41 3690 983
3 Ostrów Piotr Jasiński 41 3690 996
4 Wawrowice Robert Jałocha 41 3690 986
5 Szczerbaków Agnieszka Wanat 41 3690 984
6 Szczytniki Grzegorz Przęzak 41 3690 985
7 Chotel Czerwony Grzegorz Wójcik 41 3690 981
8 Brzezie    
9 Gorysławice Lesław Kabat 41 3690 988
10 Górki    
11 Hołudza Małgorzata Pałaczyńska 41 3690 980
12 Jurków Walentyna Dąbek 41 3690 991
13 Kobylniki Marcin Kaleta 41 3690 992
14 Łatanice Bogusław Augustowski 41 3690 993
15 Sielec Aneta Łuczyńska 41 3690 994
16 Skorocice Wioletta Papaj 41 3690 995
17 Skotniki Dolne Stanisław Bystrzanowski 41 3690 982
18 Skotniki Górne Czesław Jaguś 41 3690 997
19 Gluzy Mieczysław Kolanowski 41 3690 998
20 Wiślica Andrzej Solarski 41 3690 999