Niesłyszący

Sołectwa i Sołtysi Gminy

SOŁECTWA I SOŁTYSI GMINY WIŚLICA (powiat buski)

L.p Nazwa sołectwa Imię i nazwisko sołtysa Telefon kontaktowy
1 Koniecmosty Elżbieta Gbyl 41 3690
2 Kuchary Zbigniew Zgrzywa 41 3690
3 Ostrów Jan Książek 41 3690
4 Wawrowice Robert Jałocha 41 3690
5 Szczerbaków Agnieszka Wanat 41 3690
6 Szczytniki Grzegorz Przęzak 41 3690
7 Chotel Czerwony Grzegorz Wójcik 41 3690
8 Brzezie Alfred Madej 41 3690
9 Gorysławice Lesław Kabat 41 3690
10 Górki Jan Druch 41 3690
11 Hołudza Małgorzata Pałaczyńska 41 3690
12 Jurków Walentyna Dąbek 41 3690
13 Kobylniki Marcin Kaleta 41 3690
14 Łatanice Bogusław Augustowski 41 3690
15 Sielec Aneta Łuczyńska 41 3690
16 Skorocice Wioletta Papaj 41 3690
17 Skotniki Dolne Stanisław Bystrzanowski 41 3690
18 Skotniki Górne Czesław Jaguś 41 3690
19 Gluzy Mieczysław Kolanowski 41 3690
20 Wiślica Andrzej Solarski 41 3690