Niesłyszący

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiślica

narodowy fundusz.jpeg   logo wfoś min.jpeg   herb_wislica_small.png

 

 

W związku z realizacją zadania pn. ,,Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica”, zostaną usunięte ponad 54 tony wyrobów zawierających azbest.

         Dzięki dofinansowaniom ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z terenu Gminy Wiślica zostaną usunięte ponad 54 tony wyrobów zawierających azbest. Odbiór nastąpi od mieszkańców z dziewięciu sołectw. Dofinansowanie pozyskane z wyżej wymienionych organów wynosi 85% kosztów kwalifikowanych zadania. Na kwotę dotacji składają się środki WFOŚiGW w Kielcach-8 102,85 tj.-35% kosztów kwalifikowanych zadania i środki NFOŚiGW w Warszawie-11 575,15 tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

          Podstawowym celem zadań jest stopniowe oczyszczanie terytorium Gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Gminy, a także sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie w określonym czasie do spełnienia wymogów ochrony środowiska.