Niesłyszący

Gmina Wiślica przekazała Muzeum Regionalne w Wiślicy samorządowi Województwa Świętokrzyskiego

     We wtorek 17 maja 2016 r Wójt Gminy Wiślica Pan Stanisław Krzak oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Pani Agata Binkowska podpisali umowę w sprawie przejęcia przez Samorząd Województwa Muzeum Regionalnego w Wiślicy. Docelowo stanie się ono oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach. Zmiana właściciela ma służyć lepszemu zabezpieczeniu zbiorów wiślickiego muzeum, stworzy również warunki do jego rozwoju.Wspólnym zamiarem Gminy i Województwa jest jak najszybsze i jak najbardziej skuteczne podjęcie ochrony oraz należyte wyeksponowanie zabytków tak wysokiej rangi. Z obiektywnych przyczyn, nie mogą tego zrobić zarówno gmina jak i województwo, stąd konieczność zaangażowania środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki działaniom posła Pana Krzysztofa Lipca i  Wicepremiera, Ministra Kultury- Pana prof. dr hab. Piotra Glińskiego muzeum w najbliższym czasie zostanie włączone w struktury Muzeum Narodowego w Kielcach i stanie się jego filią, co pozwoli na współfinansowanie jego działalności ze środków ministerialnych.

     Marszałek Województwa Pan Adam Jarubas zadeklarował finansowanie muzeum z dostępnych programów regionalnych oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych z programów operacyjnych ministra kultury i dziedzictwa narodowego na ochronę oraz należyte wyeksponowanie wiślickich zabytków. Wójt gminy Wiślica Pan Stanisław Krzak podkreślił, że dobro ogólnonarodowe nie mogło pozostać wyłącznie na utrzymaniu samorządu gminy, który nigdy nie byłby w stanie we właściwy sposób zadbać o te zabytki.

     W spotkaniu, podczas którego podpisano umowę uczestniczyli także Sekretarz gminy Wiślica Pan Jacek Balicki, Proboszcz parafii Wiślica ks. Wiesław Stępień, Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Pan Jacek Kowalczyk oraz Wicedyrektor Pani Małgorzata Kowalińska, Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach Pan Robert Kotowski.

     Muzeum Regionalne w Wiślicy udostępnia turystom takie zabytki jak: gotycka Bazylika Mniejsza pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z XIV wieku, Dom Długosza z XV wieku, podziemia Bazyliki z pozostałościami dwóch kościołów romańskich z kolejno z XII i XIII wieku, Pawilon Archeologiczny z pozostałościami XI-wiecznego kościoła świętego Mikołaja oraz hipotetyczną misą chrzcielną z 880 roku, a także grodzisko wczesnośredniowieczne z przełomu X i XI wieku.