Niesłyszący

Sesja Nr XVI z dnia 11 maja 2016 r.

Uchwała Rady Gminy - 11 maja 2016 r.

Uchwała Nr XVI/136/2016 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2033 r.

136.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 11 maja 2016 r.

Uchwała Nr XVI/137/2016 -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

137.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 11 maja 2016 r.

Uchwała Nr XVI/138/2016 -  w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/120/16 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

138.pdf