Informujemy, że dnia 27.05.2022 r. (piątek) o godz.13.00 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Sprawozdania kwartalne 2016

I kwartał

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2016.pdf

PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku.pdf

II kwartał

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodó budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016..pdf

PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016..pdf

PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2016roku..pdf

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016..pdf

PDFRb-Z kwartalne sparwozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji jsy wg stanu na koniec II kwartału 2016r..pdf

III kwartał

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres sprawozdawczy od pozcątku roku do dnia 30 września roku 2016.pdf

PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2016.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst według stanu na koniec III kwartału 2016 roku.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do d nia 30 września roku 2016.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kwrtału 2016 roku.pdf
 

IV kwartał

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016.pdf
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016.pdf

PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2016 r..pdf

PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2016 r..pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016.pdf

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016.pdf