Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Sprawozdania kwartalne 2016

I kwartał

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2016.pdf (3,36MB)

PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku.pdf (677,73KB)

II kwartał

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodó budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016..pdf (505,31KB)

PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016..pdf (1,05MB)

PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2016roku..pdf (94,69KB)

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016..pdf (101,63KB)

PDFRb-Z kwartalne sparwozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji jsy wg stanu na koniec II kwartału 2016r..pdf (105,60KB)

III kwartał

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres sprawozdawczy od pozcątku roku do dnia 30 września roku 2016.pdf (813,51KB)

PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2016.pdf (1,59MB)
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst według stanu na koniec III kwartału 2016 roku.pdf (130,73KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do d nia 30 września roku 2016.pdf (147,77KB)
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kwrtału 2016 roku.pdf (148,33KB)
 

IV kwartał

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016.pdf (770,57KB)
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016.pdf (4,23MB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016.pdf (1,14MB)

PDFRb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2016 r..pdf (687,22KB)

PDFRb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2016 r..pdf (909,67KB)
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016.pdf (8,71MB)

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016.pdf (4,26MB)
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016.pdf (766,77KB)