Informujemy, że w dniu 26.05.2023 r. (piątek) o godz.10.30 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Misa chrzcielna

Misa chrzcielna ma kształt nieregularnego owalu uformowanego z gipsu o średnicy 4,5m i głębokości 37cm. Przylega do niej podium wykonane z gliny i gipsu. Misa służyła do chrztu zbiorowego i związana jest z legendą panońską i Żywotem św. Metodego:
Na Wiślach siedział pogański książę, który urągał chrześcijanom i złe rzeczy im czynił. Posłał do niego Metody i rzekł: synu, dobrze by Ci było ochrzcić się na ziemi własnej bo później wzięty do niewoli możesz być zmuszony do chrztu na ziemi cudzej. Wspomnisz mnie wtedy. I tak się stało Książę państwa Wiślan wraz ze swoim otoczeniem przyjął chrzest w Wiślicy w 880 roku (prawie 100 lat wcześniej niż Chrzest Polski)

 

misa.jpeg