Niesłyszący

FUNDACJA PAN ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: „MŁODZI – AKTYWNI – DOŚWIADCZENI NA ŚWIĘTOKRZYSKIM RYNKU PRACY”

FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU
W
PROJEKCIE: „MŁODZI – AKTYWNI – DOŚWIADCZENI NA ŚWIĘTOKRZYSKIM RYNKU PRACY”

PROJEKT JEST SKIEROWANY DO osób młodych, w tym niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w tym w szczególności do osób niezarejestrowanych w urzędach pracy.

Uczestnicy projektu zamieszkują w woj. świętokrzyskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

LICZBA UCZESTNIKÓW: 120 os.

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy (po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie Uczestnik/ Uczestniczka bierze udział we wszystkich poniżej wymienionych formach wsparcia: pkt. 1, 2 i 3), które obejmują:

 1. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY, w tym:
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne (2 godz./ osobę),
 • Grupowe poradnictwo psychologiczne (6 godz./grupę szkoleniową),
 • Poradnictwo zawodowe indywidualne (4 godz./ osobę),
 • Opracowanie dla każdego Uczestnika/ Uczestniczki Projektu Indywidualnego Planu Działania (IPD) w celu zrealizowania indywidualnej ścieżki kariery w projekcie i poza nim,
 • Grupowe poradnictwo zawodowe (2 dni x 6 godz./dzień/ grupę szkoleniową),
 • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (zakłada się, że każdy Uczestnik/ Uczestniczka Projektu skorzysta z pośrednictwa pracy średnio raz na 2 m-ce przez cały okres uczestnictwa w projekcie).
 1. SZKOLENIA ZAWODOWE (każdy Uczestnik/ Uczestniczka weźmie udział w jednym
  z poniższych szkoleń):
 • Spawanie MAG (150 godz.),
 • Pracownik obsługi biurowej (160 godz.),
 • Przedstawiciel handlowy/ techniki sprzedaży (160 godz.),
 • Kierowca ciężarówki – prawo jazdy kat. C (wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną),
 • Organizator ruchu turystycznego (160 godz.).

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ STYPENDIUM SZKOLENIOWE W WYSOKOŚCI 8,54 ZŁ BRUTTO (WRAZ
Z KOSZTAMI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH) ZA KAŻDĄ GODZINĘ SZKOLENIOWĄ,
NA KTÓREJ BĘDĄ OBECNI oraz obiad i zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

Każde szkolenie zostanie zakończone egzaminem, zaś wszyscy Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą egzamin otrzymają uznany certyfikat/ książeczkę spawacza/ prawo jazdy kat. C
z kwalifikacją wstępną (jeśli dotyczy).

 1. PŁATNE STAŻE W PRZEDSIĘBIORSTWACH – realizowane przez okres 3-miesięcy w firmach działających w branży spójnej z kierunkiem szkolenia.

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ STYPENDIA STAŻOWE W WYSOKOŚCI ok. 1100 ZŁ NETTO
ZA KAŻDY MIESIĄC STAŻU

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej projektu:

www.fundacjapan.pl/pl/projekty

MAD-KIELCE.jpeg