Niesłyszący

Zapraszamy na spotkanie 20.06.2016 r. o godz 12.30 dot.wsparcia w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowisk w Kielcach, jako jeden z partnerów projektu "Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE" rozpoczyna nowy obszar aktywności w zakresie ochrony środowiska i działań dla zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Celem projektu jest wsparcie  przedsięwzieć przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego  UE 20/20/20. Natomiast wśród celów szczegółowych, znajdują się takie obszary jak:

1. Zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

2. Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu PGN.

3. Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i OZE.

    Obecnie pracownicy Wojewódzkiego Funduszu - kwalifikowani doradcy energetyczni oceniają Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. Pozytywna ocena PGN-ów warunkuje możliwość dofinansowania działań z zakresu zmiejszania niskiej emisji, zwiększenia efektywności energetycznej  i OZE  z programów pomocowych EU, w których taki warunek został wprowadzony (np. RPO WŚ).

    Serdecznie zapraszamy na spotkanie dot. w/w zagadnień w dniu 20.06.2016 r. o godz. 12.30 w budynku OSP w Wiślicy.