Informujemy, że w dniu 26.05.2023 r. (piątek) o godz.10.30 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Sesja Nr XVII z dnia 27 maja 2016 r.

Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2016 r.

Uchwała Nr XVII/140/2016 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2033 r.

140.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2016 r.

Uchwała Nr XVII/141/2016 -  w sprawie zmiany uchwały nr XXX/258/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 marca 2013 r., w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścielem lub zarządzającym jest Gmina Wiślica oraz warunków i zasad korzystania z nich opłat za nich korzystanie.

141.pdf