Niesłyszący

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016 r.