Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Spotkanie informacyjne PARP

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku - Zdroju zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych - Działanie 1.4 PO PW - Jak skutecznie ubiegać się o wsparcie finansowe oraz podnieść innowacyjność firmy", organizowanych przez Akademię Biznesu MDDP na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Spotkanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Spotkania będą odbywały się w 5 miastach Polski Wschodniej:

- Białystok - 11 sierpnia 2016 r.

- Olsztyn - 12 sierpnia 2016 r.

- Kielce - 18 sierpnia 2016 r.

- Rzeszów - 19 sierpnia 2016 r.

- Lublin - 24 sierpnia 2016 r.