Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Spotkanie odnośnie Programu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Wiślica zaprasza mieszkańców z terenu Gminy Wiślica na spotkanie dotyczące przeprowadzeniua wstępnych działań w  zakresie opracowania Programu Rewitalizacji na lata 2016 -2025 dla Gminy Wiślica, które odbędzie się w dniu 30.08.2016 r. (wtorek) o godz. 11:00 w Budynku OSP w Wiślicy.