Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Ankietyzacja w ramach opracowania Programu Rewitalizacji

ROZPOCZYNA SIĘ ANKIETYZACJA w ramach opracowania PROGRAMU REWITALIZACJI

W związku z przystąpieniem do opracowania „Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiślica” na obszarze całej Gminy przeprowadzana zostanie ankietyzacja. Głównym celem badania ankietowego jest rozpoznanie problemów występujących na terenie Gminy oraz oczekiwanych działań skutkujących ożywieniem społeczno – gospodarczym. Przeprowadzenie ankietyzacji pozwoli określić priorytetowe działania w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych na terenie Państwa Gminy.

Istnieje możliwość wypełnienia ankiety online poprzez link znajdujący się poniżej. Wszystkie dane uzyskane poprzez niniejszą ankietę zostaną wykorzystane wyłącznie do określenia sytuacji społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej na obszarze Gminy i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji. Bardzo prosimy o przychylność i współpracę oraz przekazanie nam niezbędnych informacji.

Ankiety należy wypełnić w terminie do dnia 15 września 2016 r.

Informacje dotyczące Programu Rewitalizacji można uzyskać u Wykonawcy - Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach tel. 539 934 222.

Formularz online:

     https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkq68S8xeTAVJR00IfRVdyrO9-8FpwUvyU2RclrwKeXb901w/viewform

 

Ankieta jest anonimowa i służy wyłącznie do celów opracowania „Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiślica”.

„Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”.

 

fundusz spójności.jpeg  pomoc techniczna 3.jpeg