Niesłyszący

Przebudowa terenów osiedla mieszkaniowego w Gorysławicach.

herb_wislica_small.pngANR miniatura.jpeg

Tereny osiedla mieszkaniowego po byłym PGR Gorysławice zostaną poddane gruntownej rewitalizacji. Dzięki pracom budowlanym otrzymają nową funkcjonalność oraz przyczynią się do rozwoju miejscowości Gorysławice.

Przedmiotem robót jest wykonanie przebudowy istniejących dróg osiedlowych wraz z chodnikami i placami, oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego oraz likwidacja zbiornika nieczystości. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych oddział w Rzeszowie.

Termin zakończenia inwestycji: 31.10.2016r.