Niesłyszący

1 października 2016 r. zapraszamy do udziału w VIII Pielgrzymce Róż Żywego Różańca...

Zapraszamy do udziału w VIII Pielgrzymce Róż Żywego Różańca.

Spotkanie odbędzie się 1 października 2016 r. w Sanktuarium Matki Bożej Łokietkowej w Wiślicy.

PROGRAM PIELGRZYMKI:

  9.30 – Przyjazd i rejestracja grup pielgrzymkowych

10.00 – Zawiązanie wspólnoty, prezentacja grup i krótka historia Sanktuarium (ks. dr Grzegorz Kaliszewski - Diecezjalny Moderator Róż Żywego Różańca)

10.30 – „Misyjne Dzieło Diecezji Kieleckiej” (ks. mgr lic. Łukasz Zygmunt - Dyrektor Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej)

10.45 – Konferencja: „Przez uczynki miłosierdzia do formacji misyjnej w Żywym Różańcu” (ks. dr Maciej Będziński - Sekretarz Krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła Św. Piotra Apostoła)

11.15 – Modlitwa różańcowa

12.00 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego

13.00 – Zakończenie pielgrzymki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!