Niesłyszący

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza do udziału w projekcie " Akademia biznesu"

O projekcie

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój jest realizatorem projektu „Akademia biznesu”.

Projekt ten skierowany jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, zainteresowanych zarejestrowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Podstawowymi warunkami uczestnictwa w projekcie jest ukończony 30 rok życia, pozostawanie bez pracy, nieprowadzenie działalności gospodarczej przez okres ostatnich 12 miesięcy.

Więcej informacji na temat zasad rekrutacji oraz dokumentów rekrutacyjnych mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej www.biznes.sir.com.pl w zakładce „Rekrutacja”. Osoby chętne wziąć udział  w projekcie prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami rekrutacji oraz dokumentami wymaganymi w procesie rekrutacji.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w okresie 03.10.2016-10.11.2016 r.

W ramach projektu zapewnimy zakwalifikowanym Uczestnikom:

  • Bezpłatne szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Bezpłatne materiały szkoleniowe,
  • Ciepły posiłek podczas szkolenia, przerwy kawowe,
  • Indywidualne doradztwo z zakresu rejestracji i prowadzenia firmy,
  • Możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji (w wysokości do 23 300 zł),
  • Możliwość uzyskania wsparcia pomostowego przez okres 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w formie środków pieniężnych w wysokości do 12 000 zł oraz wsparcie doradcze wspierające rozwój firmy.

Wszelkich informacji na temat zasad uczestnictwa w projekcie udziela:

 

Biuro Projektu "Akademia biznesu"

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

ul. Warszawska 27/1, 25-530 Kielce

tel.: (41) 386 66 27,

e-mail:biznes@sir.com.pl

Osoba do kontaktu: Anna Młyńczak, Monika Balicka

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.