Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Sesja Nr XIX z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Uchwała Rady Gminy - 31 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr XIX/151/2016 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2033 r.

151.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 31 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr XIX/152/2016 -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

152.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 31 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr XIX/153/2016 -  w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy.

153.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 31 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr XIX/154/2016 -  w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/102/2004 Rady Gminy Wiślica z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia strefy parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie.

154.pdf