Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Kościół pw. Św. Bartłomieja i Stefana Króla w Chotlu Czerwonym

Kościół pw. Św. Bartłomieja i Stefana Króla w Chotlu  Czerwonym został zbudowany w latach 1440-1450 i jest najstarszą fundacją wielkiego historyka, księdza kanonika Jana Długosza. Składa się z prostokątnej nawy i węższego prezbiterium, w którym znajduje się płaskorzeźba ukrzyżowania. Nad ostrołukowym portalem umieszczono tablicę erekcyjną, na której w środku jest Matka Boża z Dzieciątkiem, a po bokach św. Hieronim oraz św. Stefan król węgierski (patron kościoła). Wnętrze świątyni pokryto sklepieniem sieciowo -żebrowym. Od zachodu i południa umieszczono kruchty. Na portalu do jednej z nich wykuto ślady czterech stóp o niewyjaśnionym znaczeniu. Skarbem kościoła jest drewniany krucyfiks z lat 1360 - 1380 umieszczony na ścianie północnej.