Niesłyszący

ARiMR-Pomoc klęskowa-wnioski można składać od 17 do 31 października 2016 r

    Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Busku Zdroju informuje, że od 17.10.2016 do 31.10.2016 w Biurach Powiatowych ARiMR można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości 70% lub szkody powstałe na powierzchni, co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, spowodowane wystąpieniem w 2016 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Więcej informacji można uzyskać na stornie internetowej www.arimr.gov.pl