Informujemy, że dnia 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz.9.00 w  byłej siedzibie Banku Spółdzielczego w Wiślicy ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy

Niesłyszący

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze lokalnej

W miesiącach październik i listopad 2016r. nastąpi przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wawrowice.

Prace będą polegać na:

- odpowiednim wykorytowaniu drogi pod podbudowy;

- uwałowaniu warstw z kruszywa kamiennego: gruboziarnistej o grubości 15 cm i drobnoziarnistej o grubości 10cm;

- wykonaniu nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm na długości 110m począwszy od drogi powiatowej.