Niesłyszący

Zapraszamy do konsultacji społecznych dot. projektu PR na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU PROGRAMU REWITALIZACJI NA LATA 2016-2025 DLA GMINY WIŚLICA 

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu i zachęcamy do podzielenia się uwagami w terminie od 2 listopada do 14 listopada 2016 r. W wyznaczonym terminie uwagi i opinie można składać na załączonym niżej formularzu do składania uwag w następujących formach:

w wersji papierowej - na adres korespondencyjny: Urząd Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica

w wersji elektronicznej, na adres: urzad@ug.wislica.pl

Uwagi można również zgłaszać w formie ustnej – bezpośrednio w Urzędzie Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica (pokój nr 6),  w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Wiślica zwraca się do wszystkich zainteresowanych z prośbą o współdecydowanie o podjętych projektach i aktywny udział w przygotowaniu dokumentu.

 

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Wiślica

                                                                                                                                                         /-/ Stanisław Krzak

Projekt Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica

Formularz zgłaszania uwag-pdf

Formularz zgłaszania uwag-doc