Niesłyszący

Terminarz zebrań wiejskich w sprawie konsultacji dot.nadania statusu miasta miejscowości Wiślica

TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH W SPRAWIE KONSULTACJI

Z MIESZKAŃCAMI GMINY W SPRAWIE NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI WIŚLICA

L.p Sołectwo Data zebrania Godzina Miejsce zebrania
1. Wiślica 16.11.2016 r. 17:00 strażnica OSP
2. Kuchary 17.11.2016 r. 10:00 strażnica OSP
3. Wawrowice 17.11.2016 r. 10:00 świetlica wiejska
4. Chotel Czerwony 17.10.2016 r. 12:00 świetlica wiejska
5. Jurków 17.11.2016 r. 12:00 strażnica OSP
6. Skotniki Dolne 17.11.2016 r. 16:00 świetlica wiejska
7. Koniecmosty 17.11.2016 r. 16:30 świetlica wiejska
8. Gorysławice 17.11.2016 r. 17:30 świetlica wiejska
9. Skorocice 17.11.2016 r. 18:00 strażnica OSP
10. Szczytniki 21.11.2016 r. 10:00 świetlica wiejska
11. Brzezie 21.11.2016 r. 10:00 świetlica wiejska
12. Szczerbaków 21.11.2016 r. 12:00 strażnica OSP
13. Kobylniki 21.11.2016 r. 12:00 strażnica OSP
14. Górki 21.11.2016 r. 17:00 świetlica wiejska
15. Łatanice 21.11.2016 r. 17:30 strażnica OSP
16. Hołudza 22.11.2016 r. 10:00 świetlica wiejska
17. Sielec 22.11.2016 r. 10:00 świetlica wiejska
18. Gluzy 22.11.2016 r. 12:00 świetlica wiejska
19. Ostrów 22.11.2016 r. 12:00 świetlica wiejska
20. Skotniki Dolne 22.11.2016 r. 17:00 świetlica wiejska