Niesłyszący

Odnawialne Źródła Energii

W dniu 25 stycznia 2017 r. w Budynku Straży Pożarnej w Wiślicy odbyło się spotkanie  informacyjne dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Wiślicy. Przedmiotem spotkania było zapoznanie mieszkańców z dostępnymi rodzajami OZE, ich wady i zalety, zapoznanie z planowanym projektem. Ponadto celem spotkania było umożliwienie mieszkańcom zadawania pytań specjalistom w dziedzinie OZE. Poniżej przedstawiamy prezentację ze spotkania.

Prezentacja - „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE WIŚLICA”  

 


OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Wiślica w celu poprawy stanu środowiska naturalnego oraz obniżenia kosztów energii elektrycznej i cieplnej proponuje mieszkańcom Gminy Wiślica pomoc w uzyskaniu dofinansowania, przeznaczonego na budowę indywidualnych instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach Działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Gmina Wiślica będzie składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Urząd Gminy Wiślica planuje złożenie wniosku i pozyskanie środków na dofinansowanie zadań polegających na budowie:

-  instalacji fotowoltaicznych (produkujących energię elektryczną
z energii słonecznej),

-  instalacji kolektorów słonecznych (służących do zamiany promieniowania słonecznego w ciepłą wodę użytkową).

 

Zapraszamy do składania dokumentów
w budynku Urzędu Gminy Wiślica
przy ul. Okopowej 8, pokój nr 5

 

 

Deklaracja przystąpienia do inwestycji polegających na budowie instalacji OZE - doc

Ankieta wstępna doboru instalacji OZE - doc

Oświadczenie - kryteria rekrutacji - doc