Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza do projektu „Opieka dla dziecka = praca dla rodzica”

     W ramach projektu „Opieka dla dziecka = praca dla rodzica”, Stowarzyszenie Integracja i Rozwój organizować będzie opiekę nad dziećmi do lat 3, realizowaną w formie dziennych opiekunów. Jest to nowa forma opieki na dziećmi, dotychczas nie stosowana na terenie województwa świętokrzyskiego (chociaż w innych województwach jest już z sukcesami stosowana – w całym kraju działa ponad 500 dziennych opiekunów). Jest to szczególnie ciekawa oferta dla wszystkich środowisk, w których występuje zbyt mała liczba dzieci w wieku do 3 lat, aby utworzyć na nich żłobek lub klub dziecięcy. Dzienni opiekunowie pozwalają bowiem na opiekę w warunkach lokalnych, w systemie „sąsiedzkim”.

     Dzienny opiekun zatrudniony przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, będzie zapewniać opiekę nad grupą od 3 do 5 dziećmi, w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. Opieka ta będzie świadczona w miejscu zamieszkania dziennego opiekuna, w jego domu lub mieszkaniu. Dzienny opiekun będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje do sprawowania opieki, potwierdzone ukończeniem specjalistycznego szkolenia i pomyślnym zdaniem egzaminu – kwestie te będą dokładnie weryfikowane przed zatrudnieniem dziennego opiekuna i powierzeniem mu dzieci. Prowadzony będzie też ciągły nadzór nad działalnością dziennych opiekunów. Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zapewni dziennym opiekunom mebelki, sprzęt, wyposażenie i pomoce dydaktyczne potrzebne do sprawowania opieki, oraz sfinansuje ich wynagrodzenie.

    Opieka nad dziećmi, świadczona przez dziennych opiekunów jest formą pośrednią, pomiędzy nianią (która zajmuje się najczęściej jednym dzieckiem w miejscu jego zamieszkania), a formami grupowymi, jakimi są żłobki czy kluby dziecięce. Małe grupy dzieci i opieka w warunkach domowych sprawiają, że taka forma opieki jest naturalnym etapem przejściowym pomiędzy przebywaniem dziecka w domu z rodzicem, a opieką grupową, jaka jest zapewniana w przedszkolach. Powierzenie dziecka dziennemu opiekunowi będzie pozytywnie wpływać na jego rozwój, wypracowanie umiejętności społecznych i stopniowe przyzwyczajanie dziecka do przebywania poza domem, w otoczeniu innych dzieci. Dla rodziców ważne jest też, że opieka zapewniana przez dziennego opiekuna będzie znacznie tańsza, niż zatrudnienie niani, czy powierzenie dziecka do prywatnego żłobka. Równocześnie taka forma opieki może być niezwykle korzystna dla rozwoju dziecka, a rodzicom pozwala na powrót do aktywności zawodowej.

    Na początku października, uruchomiona została strona internetowa projektu (pod adresem www.dzienny-opiekun.pl), na której, oprócz szczegółowych informacji na temat zasad funkcjonowania dziennych opiekunów, będzie można znaleźć formularze zgłoszeniowe do projektu. Przyjmowane będą zgłoszenia zarówno od rodziców, zainteresowanych powierzeniem swojego dziecka pod opiekę dziennego opiekuna, jak i od osób, które chcą w projekcie być zatrudnione jako dzienni opiekunowie. Planowane jest rozpoczęcie świadczenia opieki nad dziećmi od stycznia 2017.

Plakat opiekun.jpeg